PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - BCH CÔNG ĐOÀN

HỘI THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT - 2019"

0
Lượt tham dự
0
Câu hỏi, tình huống pháp luật
0
Giải tập thể
0
Tổ Công đoàn tham dự

KẾT QUẢ CHI TIẾT

10 Người thi kết quả cao nhất
Tra cứu kết quả thi

TÌM HIỂU 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Click để vào hệ thống thi Đảng ủy khối